زبان ترش و شیرین آلمانی - قسمت 1

 یکی از اولین نکاتی که در یادگیری زبان آلمانی جلب توجه میکنه خوندن وارونه ی رقم یکان و دهگان اعداده. بطوریکه بعد از چندین سال فراگیری این زبان باز هم هر از گاهی اشتباهاتی از زبان آموز سر می زنه که چندان خوشایند نیست (تشخیص اشتباه قیمت اجناس و ...)
برای نمونه 178 بصورت "صد و هشت و هفتاد" خونده میشه. اتفاقا ممکنه این عدد اندازه قد شما باشه.

فهمیدنش زیاد سخت نیست که چرا روی کارت اقامت من. قدم 9 سانتی متر بلندتر از واقعیته!

187 - 178 = 9 cm

/ 0 نظر / 32 بازدید