رویای شبانه

 

شب در خواب می بینمت

و بر تو درود می فرستم

هق هق کنان

به پایت می افتم.

 

تو مشتاقانه بر من مینگری

سر تکان می دهی

و  دانه های مروارید چشمانت

خود را از من پنهان می کنند.

 

آهسته چیزی نجوا می کنی

که برایم چون ردیفی از درختان سرو است.

بیدار می شوم و درختان ناپدید می شوند

و من آن کلمه را فراموش کرده ام.

 

هاینریش هاینه (برگردان آزاد از متن آلمانی)

 

 

Allnächtlich im Traume

 

 

Allnächtlich im Traume seh ich dich

Und sehe dich freundlich grüßen

Und lautaufweinend stürz ich mich

Zu deinen süßen Füßen

 

Du siehst mich an wehmütiglich

Und schüttelst das blonde Köpfchen

Aus deinen Augen schleichen sich

Die Perlentränentröpfchen

 

Du sagst mir heimlich ein leises Wort

Und gibst mir den Strauß von Zypressen

Ich wache auf, und der Strauß ist fort

Und das Wort hab ich vergessen

 

Heinrich Heine

 

/ 0 نظر / 14 بازدید