در غربت

زمانی سرزمین پدری زیبایی داشتم

در آنجا درخت بلوط

سر به فلک می کشید

بنفشه ها به نرمی میرقصیدند

وه که چه رویایی بود

 

مرا بوسید و به زبان مادریم گفت:

- باورت نمیشود چه زیبا این عبارت را ادا کرد -

«دوستت دارم»

آه که چه رویایی بود

 

هاینریش هاینه – شاعر آلمانیIn der Fremde

 Ich hatte einst ein schönes Vaterland.

 Der Eichenbaum

 Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft

 Es war ein Traum


 Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch

 (Man glaubt es kaum

 Wie gut es klang) das Wort: Ich liebe dich!

 Es war ein Traum

/ 0 نظر / 10 بازدید