ترانه ی مرگ یک دوشیزه ی جنگل

و باید که ترکت کنم
نیک بزی جنگل من
طوفان خشن نزدیک میشود
و بزودی زمستان فرا میرسد

آه که جدایی غمبار است
دوری همیشگی
و مرگ اندوهناک است
اگر که زندگی کوتاه باشد

شب خبر از تاریکی میدهد
جنگل در پی اش به غرش می آید
ستاره ای در آن بالا میدرخشد
نشانی بر آرامش جاودانه ی من دارد   Emerenz Meier http://gedichte.xbib.de/Meier_gedicht_Sterbelied+eines+W%E4ldlerm%E4gdleins.htm

/ 7 نظر / 16 بازدید
نسیم شهریوری

حامد جان، این ترجمه ات عالیه. کلی محظوظ شدیم برادر. مرسی مرسی که با این همه بی معرفتی اینجانب هیچ وقت فراموشمان نمی نمایی. چراغ این وبلاگ ما رو مگه شما و عده قلیل دیگری از دوستان روشن نگه دارند!

نسیم شهریوری

من یه سؤال دارم: میونه ات با ترجمه نمایشنامه چطوره؟ نمایشنامه نویس قابل آلمانی داریم آیا؟

مهرنوش

این "نیک بزی" از اقوام خارجی بز زنگوله پای خودمونه؟؟( به این میگن کامنت بی فرهنگی!!!)

دخترک

سلام یکم دیر اومدم[شرمنده] خیلی با معنا بود قشنگ بود[گل]

سعییده

آه که نثرت در ترجمه عالی است و شعر را لطافتی دو چندان می بخشد! لذت بردم. چاپش نمی کنی؟

س-س-م

مرگ اندوهناک است اگرکه زندگی کوتاه باشد زندگی کوتاه است اگر که مرگ اندوهناک باشد