سایـه

زندگی سایه است و مرگ آفتاب

سبکبال

جایی میان دل و ذهنم بودی پس از رفتنت اما نه به دوست داشتن می اندیشم نه اندیشیدن را دوست می دارم
/ 0 نظر / 28 بازدید

پالت

  منو بشنو از دور، دلم می‌خواهدت هر روز با آواز، دلم می‌خواندت می‌گویمت به باد، باد می‌نالدت می‌ریزمت به ابر، ابر می‌باردت می‌شینمت بمان، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
آذر 97
1 پست
آبان 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 96
1 پست
آبان 93
2 پست
اسفند 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
15 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
10 پست
دی 88
14 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
15 پست
مهر 88
26 پست
شهریور 88
8 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
10 پست
خرداد 86
5 پست
بهمن 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
6 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
3 پست